SCHETSEN

 

Meester P. laat zijn blik over de klas gaan. De leerlingen werken aan een vrij opstel, maar één jongen zit dromerig voor zich uit te staren. Natuurlijk hij weer, denkt meester P. niet onwelwillend, want hij mag de jongen toch wel. Toen hij een paar weken geleden een dictee dicterend door het lokaal liep, zag hij dat de jongen nog niets had opgeschreven omdat hij weer eens zat te dromen. Gelukkig was pas de tweede zin aan de orde.

 

‘Opgelet,’ had hij tegen de andere leerlingen gezegd, ‘we beginnen even opnieuw want onze vriend hier is nog niet zo ver.’

 

Gemurmel, gelach en een beschaamd gebogen hoofd waren het gevolg geweest, waardoor hij nu even twijfelt alvorens de jongen te vragen waarom hij niet schrijft.

 

Die kijkt hem als wakker geschrokken aan.                                                                      

‘Eh…ik heb geschiedenis geschreven, meneer.’

‘Zo, dus we zijn getuigen van een historische gebeurtenis?’

 

De andere leerlingen houden sensatie belust op met schrijven. Meester P. staat glimlachend op en gaat naar de jongen toe, waardoor die ineen krimpt alsof hij slaag verwacht.

 

De idee, denkt meester P. daar heb ik toch nooit aanleiding toe gegeven. Hij buigt zich naar het openliggende schrift. Op een verder lege bladzijde staat bovenaan in het midden met kapitalen GESCHIEDENIS geschreven. Inwendig grinnikend legt hij een hand in de jongen zijn nek - die daardoor even rilt - en wendt zich dan tot de klas.

 

‘Inderdaad, onze vriend heeft geschiedenis geschreven, maar dat is ook alles.’

 

En de rest is ook geschiedenis. Ach, was het daar maar bij gebleven.

 

Nieuwe reacties

07.11 | 15:53

Meesterlijk bedacht!