GEDICHTEN

 

Deze driekoningenavond roep ik

om mijn overleden moeder, niet

zoals ik als kind om haar riep

niet zoals een dodelijk gewonde

man roept om zijn moeder

maar in stilte.

 

Uit de bundel KORRELIG GRIJS

 

Niemand leek te zien wat hij dacht

te zien als hij zichzelf weerspiegeld zag

maar ervan overtuigd dat dat spoedig

veranderen zou, bleef hij denken te zien

wat hij dacht te zien en dat men dat

dan met hem zou gaan denken te zien

ook al wist hij zelf niet precies wat hij dan

dacht te zien als hij zich weerspiegeld zag.

 

 

© Coos de Goede 2019

 

Hoewel je kennissen onloochenbaar

kennissen zijn en de vraag niet is

of onder hen ook vrienden zijn

want die heb je niet, maar wel of

vriendinnen nog vriendinnen zijn

of zij dat nog zo voelen en of jij

dat nog zo voelt, en ook of jij

nog wel bent wie je denkt te zijn.

 

 

© Coos de Goede  2019

 

Bomen doorstaan doorgaans

even buig - als lijdzaam

de wind als die ongevraagd

de strijd met ze aangaat/bindt.

 

Maar soms wint toch de wind

gruwelijk krakend neerslaand

vormt die boom dan ongewild

gevaar voor man, vrouw en kind.

 

 

© Coos de Goede-2019

 

Het heeft niets te betekenen

dat je een vreemdeling bent

en blijft in een koor waarvan de leden

elkaar verder allemaal lijken te kennen

en jij probeert mee te zingen

terwijl je de liederen niet kent

wat wordt genegeerd.

 

 

© Coos de Goede 2019